top of page

Meie probleem paistab täna seisnevat selles, et meil pole veel narratiive mitte üksnes tuleviku, vaid ka käesoleva hetke, ülikiiresti muutuva maailma jaoks. Puuduvad keel, vaatenurgad, metafoorid, müüdid ja uued lood. 

Ometi näeme sageli katseid kasutada roostes ja vananenud narratiive, mis ei suuda kuidagi tuleviku kujutlustega sobituda. Kahtlemata eeldusel, et vana „miski“ on parem kui uus „eimiski“. Või viib selleni ehk püüd tulla toime meie horisondi piiratusega. Ühesõnaga: meil jääb puudu viisidest, kuidas rääkida tänase maailma lugu. 

Olga Tokarczuk

Instituudist

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut on platvorm katsetamaks ja uurimaks kunsti võimet või võimetust sekkuda ühiskonna toimimisse. 

 

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut on stuudio ja labor, uurimisjaam ja katsepolügoon, proovisaal ja uuriva ajakirjanduse toimetus. Ekspeditsioon kuu tagumisele küljele ja argihetkede tuuma. ​

 

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut on mittetulundusühing, mis on loodud selleks, et küsida toetusi instantsidelt, kellel on raha ja soov või kohustus seda jagada. 

 

Aga samas on Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut ka ühine pind erinevate ku​nstnike individuaalsete praktikate jaoks ja ruum, milles üksteist toetades, inspireerides ja proovile pannes avanevad uued reaalsused. Erinevate keelte, meetodite ja metoodikate, materjalide ja tehnikate kohtumisest sünnivad võimalused, mida on täna pea võimatu ette kujutada. 

 

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut on organism, mis jagamise ja vastu võtmise teel aina laieneb, võrgustik, mis kasvab teadmiste ja kogemuste vahetamise kaudu. 

 

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituudi tegevuse keskmes pole mitte reaalsete ega virtuaalsete, vaid potentsiaalsete keskkondade loomine.

Tuumik

klassika-11.jpg

Oliver Issak on Kohtumiste & Mitte-Kohtumiste Instituudi asutaja, lavastusdramaturg ja kontseptualist. 

Oliver Issak
KerlyRitval_AronUrb-1024x683.jpg

Kerly Ritval on Kohtumiste & Mitte-Kohtumiste Instituudi asjaajaja. 

Kerly Ritval
8VK_0017.jpg

Jan Teevet on Kohtumiste & Mitte-Kohtumiste Instituudi asutaja, lavastaja ja kontseptualist. 

Jan Teevet
resize_edited.jpg

Taavi Teevet on Kohtumiste & Mitte-Kohtumiste Instituudi kontseptualist, metallikunstnik ja  sepp

Taavi Teevet

Et Instituut on organism, mis jagamise ja vastu võtmise teel aina laieneb, võrgustik, mis kasvab teadmiste ja kogemuste vahetamise kaudu, siis on neid, kelle teod ja sõnad vormivad Instituudi palet, muidugi palju rohkem, aga nende ära märkimisega läheb meil veel natukene aega.

 

Seni hoiame neid oma südametes! 

bottom of page