top of page

Meie probleem paistab täna seisnevat selles, et meil pole veel narratiive mitte üksnes tuleviku, vaid ka käesoleva hetke, ülikiiresti muutuva maailma jaoks. Puuduvad keel, vaatenurgad, metafoorid, müüdid ja uued lood. 

Ometi näeme sageli katseid kasutada roostes ja vananenud narratiive, mis ei suuda kuidagi tuleviku kujutlustega sobituda. Kahtlemata eeldusel, et vana „miski“ on parem kui uus „eimiski“. Või viib selleni ehk püüd tulla toime meie horisondi piiratusega. Ühesõnaga: meil jääb puudu viisidest, kuidas rääkida tänase maailma lugu. 

Olga Tokarczuk

TUUM(ik)

Oliver Issak

Lavastusdramaturg, semiootik & pottsepp

Instituudi looja ja kontseptualist

Jan Teevet

Lavastaja, kunstnik & brändidramaturg

Instituudi looja ja kontseptualist

Taavi Teevet

Metallikunstnik

& luuletaja

Instituudi sepp ja kontseptualist

* Et Instituut on organism, mis jagamise ja vastu võtmise teel aina laieneb, võrgustik, mis kasvab teadmiste ja kogemuste vahetamise kaudu, siis on neid, kelle teod ja sõnad vormivad Instituudi palet, muidugi palju rohkem, aga nende ära märkimisega läheb meil veel natukene aega. Seni hoiame neid oma südametes! 

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut on platvorm katsetamaks ja uurimaks kunsti võimet või võimetust sekkuda ühiskonna toimimisse.

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut on stuudio ja labor, uurimisjaam ja katsepolügoon, proovisaal ja uuriva ajakirjanduse toimetus. Ekspeditsioon kuu tagumisele küljele ja argihetkede tuuma. ​

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut on kahe kunstniku, Jan Teeveti ja Oliver Issaku, mittetulundusühing, mis on loodud ühise loometegevuse jätkamiseks ja selleks, et küsida toetusi instantsidelt, kellel on raha ja soov või kohustus seda jagada. 

Mitte reaalne või virtuaalne, vaid potentsiaalne ruum!

Instituut

Aga samas on Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut ka ühine pind erinevate ku​nstnike individuaalsete praktikate jaoks ja ruum, milles üksteist toetades, inspireerides ja proovile pannes avanevad uued reaalsused. Erinevate keelte, meetodite ja metoodikate, materjalide ja tehnikate kohtumisest sünnivad võimalused, mida on täna pea võimatu ette kujutada. 
 
Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut on organism, mis jagamise ja vastu võtmise teel aina laieneb, võrgustik, mis kasvab teadmiste ja kogemuste vahetamise kaudu. 
 
Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituudi tegevuse keskmes pole mitte reaalsete ega virtuaalsete, vaid potentsiaalsete keskkondade loomine.

bottom of page