top of page

Tulekul

Instituudist

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut on platvorm katsetamaks ja uurimaks kunsti võimet või võimetust sekkuda ühiskonna toimimisse. 


Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut on stuudio ja labor, uurimisjaam ja katsepolügoon, proovisaal ja uuriva ajakirjanduse toimetus. Ekspeditsioon kuu tagumisele küljele ja argihetkede tuuma. 

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut on kahe kunstniku, Jan Teeveti ja Oliver Issaku, mittetulundusühing, mis on loodud ühise loometegevuse jätkamiseks ja selleks, et küsida toetusi instantsidelt, kellel on raha ja soov või kohustus seda jagada. Aga samas on Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut ka ühine pind erinevate kunstnike individuaalsete praktikate jaoks ja ruum, milles üksteist toetades, inspireerides ja proovile pannes avanevad uued reaalsused. Erinevate keelte, meetodite ja metoodikate, materjalide ja tehnikate kohtumisest sünnivad võimalused, mida on täna pea võimatu ette kujutada. 

 

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituut on organism, mis jagamise ja vastu võtmise teel aina laieneb, võrgustik, mis kasvab teadmiste ja kogemuste vahetamise kaudu. 

 

Kohtumiste ja Mitte-Kohtumiste Instituudi tegevuse keskmes pole mitte reaalsete ega virtuaalsete, vaid potentsiaalsete keskkondade loomine.

bottom of page