top of page

30. märts 2023

Enne teeleminekut

Oma ajaga harjumine ja sellesse päriselt kohale jõudmine ehk võtabki aega, ent praegu toimuv, kus võõrana näiva vaatenurgaga kohtudes ei esita me mitte küsimusi iseenda teadlikult ja alateadlikult konstrueeritud tõekspidamiste kohta, vaid klammerdume kõigi oma küüntega tuntu ja tuttava külge, võib kergesti viia (ja on juba viinud) dogmade tekkimiseni. Ent kahtlemiseta on uute horisontide avastamine peaaegu võimatu.

21. märts 2023

Kunsti kohast ühiskonnas ja paljust muust, millest tuleb rääkida

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

bottom of page